Czym jest pedagogika społeczna?

Jak wiemy pedagogika społeczna nie wiele ma wspólnego z pedagogiem w szkole który jest nauczycielem matematyki czy fizyki. Pedagogika społeczna to nauka zajmująca się problematyką wśród różnorodnych środowisk społecznych, czy to wśród społeczeństwa biednego, jakie musi borykać się z różnego rodzaju patologiami rodzinnymi, czy też ze społecznością bogatą, gdzie mimo nadmiaru pieniędzy i dostatku w każdej kwestii, również występuje  i zachodzi wiele zdarzeń będących zachowaniami patologicznymi zarówno u osób młodych jak i starszych. Pedagogika społeczna, jak sama nazwa wskazuje to nauka zajmująca się całym społeczeństwem oraz rozwiązywaniem wszelkiego rodzaju problemów społecznych będących źródłem alkoholizmu, narkotyków czy popełniania wszelkiego rodzaju zbrodni. Śmiało możemy powiedzieć że osoba pracująca na stanowisku pedagoga społecznego w danym mieście przyczynia się do ratowania życia ludzkiego oraz wyciąga z najgorszych nałogów i dołków życia. Pedagog również ma prawo mieć słabsze dni, jednak w większości przypadków to on myśli trzeźwo oraz zna wszelkiego rodzaju schematy zachowawcze społeczeństwa, w których trzeba we właściwy sposób zareagować i pomóc wyjść na prostą.

Tags: , , , , ,

Pedagogika rodziny jako nowy kierunek studiów

Dość nowym i jeszcze mało popularnym kierunkiem studiów jest pedagogika rodziny, która jak sama nazwa wskazuje dotyczy opieki, wychowania i nauczania właściwego postępowania w rodzinie, szczególnie gdy pedagog ma do czynienia z patologią, czyli problemami rodzinnymi jakimi jest przemoc, alkohol oraz inne czynniki szkodliwe. Wiele osób decydują się na ten kierunek studiów, doskonale zdaje sobie sprawę z jakimi problemami przyjdzie im się zmierzyć, często mając już do czynienia we własnym życiu z patologią będącą częścią ich życia czy też życia w ich najbliższym otoczeniu. Decydując się na ten trudny kierunek studiów, który w teorii wydaje się bardzo łatwy, a wszystkie jego trudności zaczynają się podczas praktyk, z jednej strony mamy świadomość zachodzących problemów społecznych w naszym najbliższym otoczeniu, z drugiej strony często nie zdajemy sobie sprawy z ogromu problemów społecznych oraz patologii jakie czynią ten świat tak skomplikowany i trudny. Nawet ukończenie studiów z wyróżnieniem o kierunku pedagogiki rodziny nie czyni człowieka doskonałym pedagogiem, czyni go życie, praktyka i umiejętność rozwiązywania problemów życiowych osób z którymi dany pedagog pracuje.

Tags: , , , ,

Pedagogika przez całe życie

Pedagogika to nauka i wychowaniu, nauczaniu i opiekowaniu się dziećmi w przedszkolach, szkołach oraz również po za terenem placówek nauczania publicznego. Pedagogika to również nauka jaka występuje przez całe życie i u każdego człowieka. Nawet jeżeli nie zdajemy sobie sprawy że dana sytuacja nadaje się pod konsultację pedagogiczną, a samodzielnie ją rozwiązujemy, możemy powiedzieć że byliśmy wtedy pedagogami dla dziecka czy też innego osobnika społeczności ludzkiej w naszym otoczeniu. Czasami zdarza się również że wchodzimy w rolę pedagoga dla swojego przyjaciela, partnera czy nawet rodzina, albowiem nigdy nie wiadomo co może nas bądź naszych znajomych spotkać w życiu i jaka będzie w tym nasza rola doradcza, opiekuńcza czy wychowawcza. Pedagogika to nauka przekładająca się na całe nasze życie, nawet jeżeli nie studiowaliśmy tego przedmiotu na wyższej uczelni czy nie jest to nasza praca zawodowa. W każdym momencie naszego życia, dając zwyczajną radę, pomagając drugiemu człowiekowi, jesteśmy dla niego pedagogiem czy po prostu przyjacielem służącym dobrą radą. Pedagogika przez całe nasze życie towarzyszy nam każdego dnia i w każdej nawet prostej sytuacji życiowej.

Tags: , , , , ,

Każdy rodzic jest pedagogiem dla swojego dziecka

Zawód pedagoga to oczywiście zawód wyuczony, a żeby być naprawdę dobrym pedagogiem i znać się na pedagogice społecznej czy też pedagogice rodzinnej, trzeba wiele studiów i lat pracy. Jednak można również powiedzieć że każdy rodzic jest dla swojego dziecka najlepszym pedagogiem, albowiem uczy go, kształci, opiekuje się nim i wychowuje od urodzenia aż do osiągnięcia wieku pełnoletniości. Nawet jeżeli wydaje nam się że źle postępujemy, to zwykle najlepszą naukę i wychowanie swoim dzieciom zapewniają rodzice, którzy troszcząc się o ich bezpieczeństwo oraz właściwe wychowanie przez całe życie, dają im przykład w dobrych i złych sytuacjach życiowych. Aby jednak rodzic był dobrym pedagogiem, również musi się do tej funkcji właściwie przygotować, większość zachowań i reakcji przychodzi z tak zwanej intuicji macierzyńskiej, jednak czasem również warto poradzić się starszych czy nawet rówieśników, którzy mają bądź mieli takie same problemy wychowawcze. Wychowanie dziecka nie jest łatwe, nie zależnie od tego ile ma lat i czy jest to chłopak czy jest to dziewczyna, jednak jeżeli postępujemy względem własnego sumienia oraz intuicji, z pewnością to nasze rady będą najlepsze.

Tags: , , , , ,

Jak wykształcić się na dobrego pedagoga?

Kiedy wybieramy się na studia, zwykle zastanawiamy się ile czasu będziemy musieli poświęcić na naukę i praktykę, oraz w jaki sposób podejść do edukacji aby wykształcić się na bardzo dobrego pedagoga. Zostać nauczycielem z dyplomem nie jest w obecnych czasach żadną sztuką, jednak zostać dobrym pedagogiem, który jest szanowany i lubiany zarówno przez dzieci jak i rodziców to już nie lada wyczyn. Z pewnością trzeba mieć powołanie i umiejętności przekazywania wiedzy oraz uczenia poprzez zabawę i czy wychowywania poprzez naukę. Praca pedagoga to bardzo trudny zawód a prawdziwych i doskonałych nauczycieli z powołania jest w naszym kraju nie wielu. Jeżeli zatem planujemy wybrać się na studia pedagogiczne, warto zastanowić się czy będziemy dobrymi pedagogami, czy oprócz wiedzy będziemy również potrafili przekazać wiadomości z wychowania oraz właściwą opiekę dzieciom. Możemy uczyć historii i nie być dobrym pedagogiem, a ocena naszych umiejętności jest zwykle podejmowana przez rodziców oraz przez uczniów po wielu latach nauki. Jeżeli chcemy wykształcić się na naprawdę dobrego pedagoga, musimy wiele lat poświęcić tylko tej dziedzinie wiedzy i nauki.

Tags: , , , , ,

Pedagogika nie jest łatwą nauką

Jedni uważają że pedagogika to wyjątkowo łatwy kierunek studiów, inni twierdzą że zostać pedagogiem to nie lada sztuka, zdania są podzielone a prawda jak zwykle leży po środku. Należy tutaj zaznaczyć że po pierwsze osoby które mają powołanie i wyjątkowe umiejętności pedagogiczne nabyte, nie mają problemów z większością przedmiotów na studiach, jak również nie sprawiają im problemów wszelkiego rodzaju zaliczenia i egzaminy na studiach. Ta zasada tyczy się wszystkich osób, które wybierają się na studia z zamiłowania do danego kierunku wiedzy, a nauka przychodzi im z łatwością. Pedagogika jako nauka, a później jako praca zawodowa to wyjątkowo trudna dziedzina wiedzy, albowiem prawdziwy pedagog nie może kierować się jedynie definicją i czystą teorią, ale musi samodzielnie rozwiązywać wiele problemów, rozmawiać z młodymi ludźmi i umiejętnie im pomagać, co zawsze przychodzi z czasem, a sukcesy są poparte wieloma latami ciężkiej pracy w zawodzie. Pedagog nauczyciel ma łatwiej, jego zwykle dotyczy tylko nauczanie i jedna godzina zajęć wychowania we własnej klasie czy też przystosowania w rodzinie, mimo to nauczyciel który do swojej pracy podchodzi z zamiłowania oraz z głębią serca, zawsze ma trudne zadania i wiele poświęca.

Tags: , , , ,

Aby zostać pedagogiem trzeba mieć powołanie

Słynne powiedzenie mówi że aby zostać ‘lekarzem, księdzem i pedagogiem należy mieć powołanie’. Jednak wielu młodych ludzi idących na studia pedagogiczne wcale nie odczuwa powołania nauczania, opieki i wychowywania dzieci oraz dorastającej młodzieży, mimo to wiele takich osób kończy studia i zostaje wykształconymi pedagogami, nie posiadając niestety umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą. Pedagogika jak samo pojęcie wskazuje zajmuje się nauczaniem, ale i wychowywaniem i opieką, a do tych czynności z pewnością należy mieć powołanie oraz wiele umiejętności porozumiewawczych z różnymi grupami wiekowymi dziećmi. Pedagog pracujący wyłącznie na stanowisku pedagoga szkolnego wie doskonale jak trudne bywają rozmowy z dziećmi na tematy związane z wiekiem dorastania, tematy związane z kontaktami między dziewczyną a chłopcem, czy zwyczajne problemy w domu, które często wykrywane i zauważane zostają właśnie w szkole. Mówi się że najtrudniejszy etap wychowania jest w szkole podstawowej, choć ostatnimi czasy najtrudniejszą grupą wychowawczą jest gimnazjum, albowiem tam skupia się społeczność dzieci dojrzewających, z którymi bardzo trudno się rozmawia i pracuje.

Tags: , , , ,

Słabo płatny zawód pedagoga

Czy pedagog to dobry zawód jeżeli chodzi o jego płacę? Czy nauczyciel zarabia wysoką czy też niską pensję adekwatną do swojego wysiłku i wkładu pracy? Na te i inne pytania, które nasuwają się dużej grupie społeczności każdego dnia próbowano już wiele razy odpowiedzieć. Nauczyciele narzekają i strajkują, że ich płace są marne, a ludzie widzący sprawę zupełnie z boku uważają że zawód nauczyciela jest lepszy niż nie jeden zawód w większej firmie, gdzie zwykle jest wyścig szczurów, praca po 12 godzin i ciągłe zostawanie po nocach. Pod względem godzin i czasu pracy nauczyciela możemy śmiało powiedzieć, że pedagog ma lepiej, że każde wakacje dla dzieci są również ich wakacjami, a każde święto opatrzone jest wyjątkowym nastrojem. Dodatkowo nauczyciele stale są obdarowywani prezentami i śmiało możemy powiedzieć że pod tym względem praca nauczyciela jest prosta i dobrze płatna. Jednak praca pedagoga nie polega jedynie na uczeniu czytania, pisania i liczenia, polega również na odpowiedzialnej opiece oraz wychowaniu młodej społeczności danego miasta, a w tej kwestii płaca każdego pedagoga jest wyjątkowo niska, ich praca i serce są nie do ocenienia i oszacowania w pieniądzach.

Tags: , , , ,

Czy warto zostać pedagogiem?

Kiedy zamierzamy iść na studia wielu z nas wybiera kierunek jakim jest pedagogika, albowiem to jeden z popularniejszych i prostszych kierunków na studiach, na który łatwo się dostać, tym bardziej jeżeli mamy zamiłowanie i predyspozycje związane z polonistyką. Jednak musimy wiedzieć że pedagogika to nie tylko popularna polonistyka, czy oblegana historia i geografia, to również wiele przedmiotów związanych z psychologią i samą pedagogiką oraz ciężka przeprawa przez praktyki szkolne, prace zaliczeniowe związane wyłącznie z zawodem nauczyciela czy pedagoga pracującego w poradni. Nie każdy nadaje się do tego zawodu, niektórym wydaje się to proste i szybkie kształcenie, jednak warto podkreślić że aby być dobrym pedagogiem trzeba kształcić się przez całe życie, kończyć wiele dodatkowych szkoleń oraz studiów podyplomowych oraz potrafić pracować z dziećmi w różnym wieku i uczyć się rozwiązywać ich różnorodne i trudne problemy. Na pytanie czy warto zostać pedagogiem musi sobie każdy odpowiedzieć samodzielnie, albowiem jest to jeden z zawodów do którego trzeba czuć powołanie i prawdziwą chęć pracy z dziećmi w różnym wieku oraz o różnym usposobieniu i charakterze.

Tags: , , ,

Nauczyciel klas 1-3

Kiedy nasze dziecko idzie po raz pierwszy do szkoły, spotyka się z nauczycielem po raz pierwszy, ważne jest aby miał on właściwe podejście i nastawienie pedagogiczne do dzieci, które mogą bardzo różnie reagować na zmiany, jakie przynosi szkoła. Nauczyciel klas 1-3 to najtrudniejszy zawód, mimo iż większość uważa że pedagogika na tym poziomie jest bardzo prosta. Nie wystarczy nauczyć dziecka pisać, liczyć i czytać, ale również nauczyciel musi przekazać mu podstawową wiedzę naukową, zadbać o właściwą opiekę oraz zająć się wychowaniem, mimo iż ten ostatni czynnik jest najtrudniejszy. Nauczyciel klas 1-3, który do edukacji podchodzi czysto teoretycznie i książkowo nie zostaje zapamiętany jako dobry i przykłady nauczyciel, albowiem w tym wieku oprócz nauki dzieciom potrzebna jest również opieka i wychowanie. Każdy rodzic ma względem takiego nauczyciela duże wymagania, którym pedagog musi sprostać najlepiej jak potrafi. Nawet jeżeli nie będzie dobrym nauczycielem według wszystkich rodziców, to najważniejsza jest średnia statystyczna, która mówi o dobrym nauczaniu, właściwym wychowaniu i opiekuńczym podejściu do dzieci z klas 1-3. warto zastanowić się czy i jak pamiętamy pierwszego nauczyciela ze szkoły podstawowej.

Tags: , , , ,