Pedagogika Ogólna

studia podyplomowe zdalny tryb nauki

Studia te umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej potrzebnej do zrozumienia kontekstów kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Oferujemy do wyboru wiele specjalności, między innymi skupiające się wokół pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, korekcyjno-kompensacyjnej, terapeutycznej.
Po ukończeniu kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej będziesz potrafił/a: • ustalić i sklasyfikować problemy opiekuńcze i potrzeby osoby starszej • diagnozować zasoby i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej • dobierać odpowiednie metody i techniki, zapewniające kompleksową opiekę osobie starszej • mobilizować i podtrzymywać aktywizację osoby starszej • organizować pracę małego zespołu • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia • postępować zgodnie z zasadami etyki
Absolwenci kierunku opiekun osoby starszej będą mogli podjąć pracę:

• domach dziennego pobytu
• domach pomocy społecznej
• domach spokojnej starości
• sanatoriach

Zapisy i informacje w biurze w Poddębicach przy ul. Polnej 34 (na przeciwko Urzędu Pracy) lub pod nr. telefonu:

43 678 35 21

(pon-pt 8:30 - 15:30)

Wymagane dokumenty:
- świadectwo szkoły średniej


TRYB NAUKI

zaocznie

CZAS NAUKI

3 semestry

KOSZT

kierunek bezpłatny

WYDAJEMY

zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, WKU

Zdobądź uprawnienia nauczyciela!


ikonka1
Trzysemestralne studia podyplomowe skierowane są do osób, które nie mają przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych. Ukończenie studiów nadaje wymagane kwalifikacje nauczyciela. .

Zapisy i informacje:

tel. 601 458 287

lub w biurze przy ul. Polnej 34 w Poddębicach